Kjære pasient!

 

Jeg har nå blitt pensjonist og tannlegepraksisen har  opphørt. 

 

Pasientkartotek og innkallingslister har blitt overført til Arkaden tannhelse. 

 

De av dere som har avtale om innkalling vil få det automatisk. De som ikke har den avtalen kan ta kontakt ved behov på telefon 51896900

 

Jeg takker for samarbeidet og ønsker lykke til videre på alle måter!

 

Med vennlig hilsen Stein Espenæs

 

Kontaktinfo:

 

Arkaden tannhelse

Klubbgaten 5

4013 STAVANGER

 

www.arkadentannhelse.no

 

51896900